فرمانداری لنجان ، دامپزشکی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان، در دهمین روز از تیرماه ۱۴۰۲ دکتر سید رضا موسوی مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با همراهی دکتر علیرضا ادیبان معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر محمدمسعود مامن پوش رئیس اداره برنامه و بودجه دامپزشکی استان و دکتر محمد رضا جعفریان رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان لنجان با حضور در […]

۱۱ تیر ۱۴۰۲