فرمانداری لنجان ، خیرین مسکن ساز ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه تعاملی و صمیمی خیرین مسکن ساز لنجان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، حجت الاسلام باقریان و دیگر اعضاء در دفتر فرماندار برگزار شد. در این جلسه در خصوص رفع موانع و تسریع در برنامه های ساخت مسکن برای محرومین شهرستان لنجان بحث و […]

۱۳ آذر ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شورای خیرین مسکن ساز با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ،  سیداصغر مستولی زاده مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان اصفهان ، حجت الاسلام آقایی امام جمعه زرین شهر ، حجت الاسلام باقریان و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد. در این جلسه […]

۸ مرداد ۱۴۰۲