فرمانداری لنجان ، خدمت، محمدی فشارکی

《*یکصدایی برای خدمت*》 *همدلی و همراهی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار لنجان در رفع مشکلات شهروندان* به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در دیدار حسین رجایی نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی به همراه حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با سردار رضا طلایی نیک معاون حقوقی و معاون توسعه […]

۱۵ شهریور ۱۴۰۱