فرمانداری لنجان ، خبرگزاری ایلنا ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در حاشیه جشنواره غذاهای سنتی و محلی  فولادشهر ، حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان از دفتر نمایندگی خبرگزاری ایلنا و روزنامه کار و کارگر شهرستان بازدید و در جریان برنامه ها و فعالیت های این خبرگزاری قرار گرفت .    

۱ آذر ۱۴۰۲