فرمانداری لنجان ، خانواده و جمعیت ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان اولین قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به فرمایشات مقام […]

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار و مدیران ادارات و نهادهای خدمت رسان و نیز تعدادی از بانک های عامل با محوریت ارائه راهکار برای ازدواج جوانان ، فرزند […]

۲۹ اسفند ۱۴۰۱