فرمانداری لنجان ، خانواده ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار و دیگر اعضا در فرمانداری لنجان برگزار شد . در این جلسه در خصوص برنامه های شهرداری های ورنامخواست و باغشاد و شرکت […]

۲۵ آبان ۱۴۰۲