فرمانداری لنجان ، خانه محرومین ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان  از تعدادی از خانه های در دست ساخت گروههای جهادی شهرستان لنجان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان بازدید شد .  

۲۳ خرداد ۱۴۰۲