فرمانداری لنجان ، خانه جهادی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، خدامیان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان ، رئیس کمیته امداد ، امام جمعه و شهردار شهر چرمهین و بسیجیان گرامی ،   یک باب منزل ساخته شده توسط گروه های جهادی شهرستان به یک خانواده نیازمند اهدا شد.  

۳۰ مهر ۱۴۰۲