فرمانداری لنجان ، جوانی جمعیت ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه مردادماه ستاد حمایت از جوانی جمعیت و خانواده با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۲۲ مرداد ۱۴۰۲