فرمانداری لنجان ، جوانان، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار ، سلیمیان رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان و دیگر اعضاء در فرمانداری شهرستان لنجان برگزار شد.  

۲۱ اسفند ۱۴۰۱