فرمانداری لنجان ، جشنواره محلی کشاورزی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دومین جشنواره محلی « میوه بِه باغبادران » با هدف توسعه پایدار شهری و معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های متنوع در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در شهر باغبادران با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، کامران هارونی مسئول امور ستاد هماهنگی خدمات سفر استان اصفهان ،معاونین […]

۱۱ آبان ۱۴۰۲