فرمانداری لنجان ، توسعه روستایی، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان مراسم بزرگداشت روستای کچوئیه با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، جوهری مدیر کل دفتر امور روستایی و امور شوراهای استانداری اصفهان ، معاونین فرماندار ، واهبی زاده امام جمعه چرمهین ، بخشداران ، شهرداران ، دهیاران و اعضای شوراهای شهر و روستای بخش باغبادران در […]

۹ خرداد ۱۴۰۲