فرمانداری لنجان ، تملک دارایی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه هماهنگی احتساب تملک دارایی ادارات شهرستان لنجان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری لنجان و مدیران و مسئولین و کارشناسان ادارات شهرستان لنجان در فرمانداری لنجان برگزار شد.  

۲۹ تیر ۱۴۰۲