فرمانداری لنجان ، تعاون روستایی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شرکت های تعاون روستایی با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن حاج عابدی مدیر تعاون روستایی استان اصفهان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضا در فرمانداری لنجان برگزار شد. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با […]

۱ بهمن ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان تکریم و معارفه رئیس اداره تعاون روستایی با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ، معاون مالی و اداری سازمان تعاون روستایی اصفهان در فرمانداری لنجان برگزار گردید. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به […]

۲۷ اسفند ۱۴۰۱