فرمانداری لنجان ، ترافیک و تصادفات ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه مشترک شورای هماهنگی ترافیک و کمیته رصد تصادفات شهرستان لنجان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با بیان اینکه شناسائی […]

۲۶ مهر ۱۴۰۲