فرمانداری لنجان ، تخلفات اراضی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه کارگروه برخورد با تخلفات ساخت و ساز در اراضی کشاورزی با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد . در این جلسه در خصوص اهمیت و ضرورت پیشگیری از تخلفات ساخت و ساز غیر مجاز […]

۲۹ آذر ۱۴۰۲