فرمانداری لنجان ، تجلیل پیرغلامان ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان مراسم تجلیل از پیرغلامان شهر سده و اهتزاز پرچم مشکی عزاداری محرم الحرام با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، شهردار و اعضای شورای شهر سده برگزار شد.    

۲۹ تیر ۱۴۰۲