فرمانداری لنجان ، تبریک دختر لنجان ، محمدی فشارکی

حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان در پیامی افتخار آفرینی دختر لنجان سرکار خانم الهام سلیمیان را در مسابقات بین قاره ای تبریک گفت. متن پیام بدین شرح است : بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ گواهی می دهد که دختران و زنان حماسه ساز  و افتخار آفرین در این مرز و بوم کم نیستند که […]

۱۳ تیر ۱۴۰۲