فرمانداری لنجان ، تامین اجتماعی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان مراسم معارفه رئیس اداره تامین اجتماعی  با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، مرتضی حاج کاظمی مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان در دفتر فرماندار برگزار شد.   حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان در این دیدار با اشاره به اینکه خدمت رسانی و تکریم […]

۲۰ مهر ۱۴۰۲