فرمانداری لنجان ، بیمه سلامت ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت هفته بیمه سلامت دیداری با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با رئیس بیمه سلامت شهرستان انجام شد. دراین دیدار کاشفی رئیس بیمه سلامت شهرستان گزارشی از دریافت کنندگان خدمات بیمه ای ارائه نمود.    

۶ آبان ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت هفته دولت با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، حسین رجایی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، وحید پورشاسب مدیرکل منابع انسانی و معاون پشتیبانی سازمان بیمه سلامت کشور ، علی کاشفی رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان لنجان و تعدادی از خانواده شهدا و […]

۱۹ شهریور ۱۴۰۲