فرمانداری لنجان ، بیمارستان مطهری ف محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان ، حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با علیرضا آجودانی رئیس بیمارستان شهید مطهری فولادشهر دیدار کرد. در این دیدار در خصوص مسائل و مشکلات بیماران و کمبودهای بخش پزشکی بیمارستان و برنامه های توسعه پزشکی در بیمارستان شهید مطهری فولادشهر بحث و تبادل نظر شد.  

۱۷ بهمن ۱۴۰۲