فرمانداری لنجان ، برنامه ریزی هفته دولت ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته دولت با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان و مسئولین و مدیران ادارات شهرستان در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۲۵ مرداد ۱۴۰۲