فرمانداری لنجان ، بررسی مناقشات

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه تعیین تکلیف اراضی مورد مناقشه شهرستان با صنایع در حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد. در این جلسه مقرر شد با تعامل بیشتر بین نمایندگان حقوقی ادارات و صنایع برای به نتیجه رسیدن موارد […]

۳۰ آذر ۱۴۰۲