فرمانداری لنجان ، بحران فولادشهر ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه ویژه ستاد بحران در خصوص پیگیری آبگرفتگی ساختمانهای فولادشهر با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، منصور شیشه فروش مدیرکل بحران استانداری اصفهان ، عبایی بخشدار فولادشهر ، شیروانی مدیرعامل شرکت عمران فولادشهر و مدیران و مسئولین ادارات آب منطقه ای ، بنیادمسکن ، آتش […]

۲۲ فروردین ۱۴۰۲