فرمانداری لنجان ، بانوان و انتخابات ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان همایش جلب مشارکت حداکثری زنان در انتخابات با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار ، جعفری سیاسی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ، بانوان شاغل در ادارات ، بانوان عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا ، بانوان موثر […]

۱ اسفند ۱۴۰۲