فرمانداری لنجان ، بازیافت ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه بررسی و پیگیری مشکلات و ظرفیت های شرکت بازیافت با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، اسماعیلی احمدی شهردار زرین شهر ، شهبازی شهردار سده ، اسکندری رئیس اداره تامین اجتماعی ، نادری مدیرعامل […]

۲۲ شهریور ۱۴۰۲