فرمانداری لنجان ، بازدید میدانی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان  در روز جمعه ۲۵ فروردین ماه با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، مهدی محضری رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ، شهردار و رئیس شورای اسلامی زرین شهر از قنات های محله مهرآباد زرین شهر بازدید انجام شد. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان پس از […]

۲۶ فروردین ۱۴۰۲