فرمانداری لنجان ، بازدید از صنایع ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در ادامه پیگیری و شناسایی موانع و مشکلات صنایع و مجموعه های اقتصادی بازدیدی از شرکت فروآلیاژ اکسین با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، حسین طرفی رئیس اداره صمت شهرستان صورت پذیرفت .   حمیدرضا […]

۱۱ آبان ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بازدید از شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، طرفی رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان انجام شد .   حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با اشاره […]

۲۶ مهر ۱۴۰۲