فرمانداری لنجان ، بازدید از روستاها ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت دهه مبارک فجر بازدید از برخی پروژه های در دست اجرای روستاهای بخش باغبهادران با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، مجید جوهری مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، مدیران و مسئولین […]

۲۴ بهمن ۱۴۰۲