فرمانداری لنجان ، بازدیداز خیریه ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمنظور بررسی مشکلات و راهکار های لازم در خصوص مراکز فرهنگی و خیریه های شهر چرمهین بازدیدی با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان به اتفاق بخشدار باغبهادران و امام جمعه و شهردار چرمهین از مراکز فوق الذکر انجام شد و تصمیماتی نیز اتخاذ گردید .   […]

۳۰ مهر ۱۴۰۲