فرمانداری لنجان ، بازآفرینی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه بازآفرینی شهری و بافت های فرسوده شهرستان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار لنجان و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۲۳ دی ۱۴۰۲