فرمانداری لنجان ، ایمنی ساختمان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دومین کارگروه پایش ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه شهرستان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد .    

۱ آذر ۱۴۰۲