فرمانداری لنجان ، ایثار و شهادت ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان و دیگر اعضا در فرمانداری لنجان برگزار شد. در این جلسه بر لزوم مجوز گرفتن از کمیته نامگذاری شهرستان در خصوص تغییر نام و نامگذاری معابر و خیابان ها تاکید و برای هماهنگی و […]

۲۹ تیر ۱۴۰۲