فرمانداری لنجان ، اندیشه ورز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان کمیته حمل و نقل هیات اندیشه ورز با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی شهرستان لنجان و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.      

۳۰ فروردین ۱۴۰۲