فرمانداری لنجان ، انتخابات کشاورزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان ، انتخابات اتحادیه های صنف کشاورزی زراعت و دام وطیور لنجان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، نماینده سازمان تعاون روستایی اصفهان ، مهدی محضری رئیس اداره جهاد کشاورزی لنجان و استقبال کشاورزان و دامداران منطقه لنجان در جهاد کشاورزی شهرستان […]

۳۰ دی ۱۴۰۲