فرمانداری لنجان ، انتخابات صنف

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان انتخابات اتحادیه صنف تولید کنندگان درب و پنجره شهرستان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضاء و کسبه صنف فوق الذکر برگزار شد .          

۲۶ دی ۱۴۰۲