فرمانداری لنجان ، امورزیربنایی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان کارگروه امور زیر بنایی با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امورعمرانی فرماندار ، مدیران و مسئولین ادارات در فرمانداری لنجان برگزار شد.  

۲۵ خرداد ۱۴۰۲