فرمانداری لنجان ، امنیت غذایی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی با حضور کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد. در این جلسه در خصوص بررسی مصوبات قبل کارگروه از جمله آخرین وضعیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب باغبهادران ، قنات مزرعه راهگرد […]

۲۷ آبان ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان کارگروه امنیت غذایی شهید ساجدی با حضور کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار ، نمایندگان و کارشناسان سپاه صاحب الزمان استان اصفهان ، محضری رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان و نمایندگان کشاورزان و دیگر اعضاء در اداره جهاد کشاورزی شهرستان لنجان برگزار شد .   […]

۱۷ آبان ۱۴۰۲