فرمانداری لنجان ، امنیت غذایی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهید ساجدی با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.        

۲۲ مرداد ۱۴۰۲