فرمانداری لنجان ، افتتاح مدرسه خیرساز ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان مراسم افتتاح مدرسه شادروان فرزانه فتحی با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس استان اصفهان ، مدیر آموزش و پرورش بخش باغبهادران ، مدیران و مسئولین ادارات ، شهردا و اعضای شورای اسلامی باغبهادران ، خیرین […]

۲۰ مهر ۱۴۰۲