فرمانداری لنجان ، افتتاح برق ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت هفته دولت با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، شریفی مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ، معاونین فرماندار و مسئولین شهری تعدادی از پروژه های اداره برق شهرستان لنجان افتتاح و در مدار قرار گرفت .      

۲۶ شهریور ۱۴۰۲