فرمانداری لنجان ، اطلاع رسانی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شورای اطلاع رسانی با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و دیگر اعضا در فرمانداری لنجان برگزار شد.              

۲۵ مرداد ۱۴۰۲