فرمانداری لنجان ، اصناف ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه کارگروه نظارت بر اصناف با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و دیگر اعضا در فرمانداری لنجان برگزار شد.                

۱۹ شهریور ۱۴۰۲