فرمانداری لنجان ، اشتغال ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، سعید عابدینی بخشدار مرکزی ، میلاسی رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان و دیگر اعضاء در فرمانداری برگزار شد . […]

۱ آبان ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان کارگروه اشتغال با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۵ شهریور ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان آخرین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان در سال ۱۴۰۱ با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان و مدیران و مسئولین ادارات و بانک های عامل و اعضای کارگروه اشتغال لنجان در فرمانداری برگزار شد. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با تاکید براهتمام ویژه مدیریت اجرایی شهرستان به […]

۲۰ اسفند ۱۴۰۱