فرمانداری لنجان ، اربعین و بانوان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان با همکاری امور بانوان فرمانداری لنجان جلسه بانوان ستاد اربعین حسینی شهرستان لنجان برگزار شد.    

۷ مرداد ۱۴۰۲