فرمانداری لنجان ، اراضی تصرفی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه تعیین تکلیف ۵۰۰۰ هکتار اراضی تصرف شده شهرستان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، مسئولین ادارات ذیربط و کارشناسان ذوب آهن اصفهان در فرمانداری لنجان برگزار شد .          

۵ بهمن ۱۴۰۲