فرمانداری لنجان ، اراضی اختلافی چمگردان ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه بررسی اراضی اختلافی شهر چمگردان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، کیانی نماینده اداره راه و شهرسازی استان ، پوربافرانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر چمگردان در فرمانداری لنجان برگزار شد. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان تکلیف دولت برای طرح نهضت مسکن […]

۲۲ شهریور ۱۴۰۲