فرمانداری لنجان ، آپ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه بررسی و پیگیری مشکلات و کمبودهای آموزش و پرورش و مدارس شهرستان لنجان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندارشهرستان لنجان ، اعضای شورای تامین و مدیران آموزش و پرورش سه بخش شهرستان در فرمانداری برگزار شد.    

۲۰ مهر ۱۴۰۲