فرمانداری لنجان ، آزمون سراسری 1402، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در روز های برگزاری آزمون سراسری ۱۴۰۲ حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان به اتفاق کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار از مراکز برگزاری آزمون سراسری بازدید کرد. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به قانون دو مرحله ای شدن آزمون کنکور در […]

۱۵ تیر ۱۴۰۲