فرمانداری لنجان ، آرد و نان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شورای آرد و نان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری لنجان و دیگر اعضاء برگزار شد.    

۷ خرداد ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شورای آرد و نان شهرستان لنجان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ، محضری رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ، طرفی رئیس اداره صمت شهرستان و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۳۰ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمنظور بررسی مشکلات حوزه آرد و نان در شهرستان و هم زمان با وبینار استان ، جلسه ای با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان لنجان و مسئولین ادارات مربوطه در فرمانداری لنجان برگزار شد. محسن یونسی پس از پایان جلسه کمیته فرعی […]

۴ بهمن ۱۴۰۱