فرمانداری لنجان ، آرد و نان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه کمیته فرعی آرد و نان شهرستان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد . در این جلسه در خصوص مشکلات حوزه آرد و نان و دستگاه های نانینو بحث و تبادل نظر شد . […]

۱۸ بهمن ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه کمیته فرعی آرد و نان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضا در فرمانداری لنجان برگزار شد .    

۲۶ دی ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه کارگروه آرد و نان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد . محسن یونسی معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی فرماندار با بیان اینکه نان در سبد غذایی مردم جایگاه ویژه ای دارد، گفت […]

۱۷ آبان ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان وبینار مشترک استانی با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضا در خصوص برنامه ریزی و ارئه راهکار جهت تخصیص و افزایش میزان آرد شهرستان و مشکلات حوزه آرد و نان برگزار شد.    

۲۴ مهر ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان کارگروه آرد و نان و گندم شهرستان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضاء با هدف ارتقای کیفیت نان و افزایش رضایتمندی شهروندان در فرمانداری برگزار شد.      

۱۲ مهر ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شورای آرد و نان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری لنجان و دیگر اعضاء برگزار شد.    

۷ خرداد ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شورای آرد و نان شهرستان لنجان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ، محضری رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ، طرفی رئیس اداره صمت شهرستان و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۳۰ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمنظور بررسی مشکلات حوزه آرد و نان در شهرستان و هم زمان با وبینار استان ، جلسه ای با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان لنجان و مسئولین ادارات مربوطه در فرمانداری لنجان برگزار شد. محسن یونسی پس از پایان جلسه کمیته فرعی […]

۴ بهمن ۱۴۰۱